kauhsiang

测光靠瞅,对焦靠手,变焦靠走,防抖靠肘。
粤D弟弟,be a nice libra man.

Proto Vision · 私人定制
约片微信:13926783831
(注明来自LOFTER)

© kauhsiang
Powered by LOFTER

“集木 · 烧烤吧”宣传片

----------------------------------

嗯,我偶尔也给商家拍点做画册。

评论
热度 ( 20 )
TOP