kauhsiang

测光靠瞅,对焦靠手,变焦靠走,防抖靠肘。
粤D弟弟,be a nice libra man.

Proto Vision · 私人定制
约片微信:13926783831
(注明来自LOFTER)

© kauhsiang
Powered by LOFTER

一声“爸,您放心”

 这一抱,是交接。

 从此,我们就是亲人。

 ——————2015.12.05婚礼客片

 -----------------------------------------------

 摄影:MC86

 团队:Proto Vision

 约片请wechat:13926783831

 


 


评论
热度 ( 10 )
TOP